Nyitóoldal Honlaptérkép Mellékletek E-mail
« Mellékletek
 
Felhasznált irodalom
 
Könyv, folyóirat | Online anyagok
Könyv, folyóirat
- B. Berlin - P. Kay: Basic Color Terms. Their Universality and Evolution.
Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1999 [angol]
- Kicsi Sándor András: A magyar nyelv alapszínnevei, Holmi, 1990.12.
- Kicsi Sándor András: Az alapszínnevek lexikalizásáról
in Szószemantika, Tinta Kiadó, 2007
- D.Bartha Katalin: Szókincstanulmány a magyar nyelv színelnevezéseirõl
Debrecen, 1937
- Finley, Victoria: Színek. Utazás a festékesdobozban, HVG Kiadó, 2004
- A képzômûvészet iskolája, Képzômûvészeti Alap Kiadó, Budapest, 1979
- Ihász Zsuzsa: Mûvészeti technikák könyve, Helikon K., 1998, Tölgyfa program
- Wehlte, K.: A festészet nyersanyagai és technikái, Balassi Kiadó, 2004
- Nemcsics Antal: Színdinamika, Akadémiai Kiadó, 1990
- Pastoureau, M.: L' uomo e il colore, Giunti, Firenze, 1987 [olasz]
- Hofenk de Graaff, Judith: The Colourful Past
Origins, Chemistry and Identification of natural dyestuffs [angol]
- Fitzhugh, Elisabeth W. (ed.): Artists' Pigments
A Handbook of their history and characteristics, Vol.1-3., Cambridge [angol]
- Kemendi Ágnes: Festônövények, Móra Kiadó, 1989
- Molnár-Németh-Voit (szerk.) Mûvészettörténeti ABC, Terra kiadás, 1961
- Fajcsák Györgyi (szerk.): Keleti mûvészeti lexikon, Corvina Kiadó, 2007
- Gósy Mária: Pszicholingvisztika, Osiris Kiadó, 2005
- Wardhaugh, R.: Szociolingvisztika, Osiris Kiadó, 2005
- Hoppál-Jankovics-Nagy-Szemadám: Jelképtár, Helikon Kiadó, 1994
- Náray-Szabó István: Kémia, Mûszaki Kiadó, 1973
- Eisenreich-Handel-Zimmer: Állatok és növények kézikönyve, Mérték Kiadó
- Bauer-Bouska-Tvrz: Drágakôkalauz, Natura Kiadó, 1989
- Hajdu Endre: Szómúzeum, Tinta Kiadó, 2008
- Imreh Zoltánné: Korok és divatok 2., Comenius Kiadó 1999
Online anyagok
Nyelvészet:
- Szilágyi N. Sándor: Hogyan teremtsünk világot? Rávezetés a nyelvi világ vizsgálatára, Kolozsvár, 1996,
http://mnytud.arts.klte.hu/szilagyi/
- Bíró Enikô: A hasonlítást kifejezô melléknévi összetételek jelentéstana a magyarban. Kolozsvár, 1996
http://mnytud.arts.klte.hu/szilagyi/biro_e.doc
Pigmentek, festékek:
- Pigments past [angol]
http://www.sanders-studios.com/instruction/tutorials/historyanddefinitions/pigmentspast.html
- Pigments [angol]
http://webexhibits.org/pigments
- http://www.physics.kee.hu/aic/pigments [magyar és angol]
- http://www.archiweb.hu/Epitomester/Em2000/20002cikk.htm
Wikipedia [angol, magyar]
- http://www.wikipedia.org/
- Pigmentek
http://en.wikipedia.org/wiki/Pigment
- Szervetlen pigmentek
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Inorganic_pigments
- Irizálás
http://en.wikipedia.org/wiki/Iridescence
- Nyelvészet
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nyelvészet
Egyéb források:
- P. Szeoke Judit: Római császárkori viselet és divat
http://www.freeweb.hu/ookor/archive/cikk/2003_4_pszeoke.pdf
- Szerepi Csilla: A ló szine / The Color of the Horse [magyar és angol]
http://www.pointernet.pds.hu/lovaglas/tudas/szcs/loszin1.html
(kb. 150 lószínnevet sorol fel)
- Fazekas kisszótár
http://www.mesterporta.hu/index.php?014357&d=1
- Pallas Nagy Lexikon
www.mek.iif.hu/porta/szint/egyeb/lexikon/pallas/
- WGA, Web Gallery of Art
http://www.wga.hu/
- Sulinet
http://www.sulinet.hu/
- Kalocsai hímzések
http://www.viskikarolymuzeum.hu
(kb. 60 színnevet említ)
- Árnyalat-túltengés. Autószínek és marketing
http://totalcar.hu/tukor/szinmarketin/
(kb. 300 színnév, autógyárak szerint)
- What is UV ? [angol]
http://www.glowshop.com
- Rajkovits Zsuzsanna, Illy Judit (ELTE): Az élô természet színei
http://www.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz0103/rajkov.html
(Fizikai Szemle 2001/3. 76.o.)
- KFKI, Chemonet
http://www.kfki.hu/chemonet/TermVil/
- Origins of the Element Names, Elements Named for Color [angol]
http://homepage.mac.com/dtrapp/Elements/color.html
- Horváth Miklós honlapja
www.freeweb.hu/hmika/
- A fényszórás
http://www.mozaik.info.hu/MozaWEB/Feny/page27.htm
- Jéki László: Csipetnyi cián a jó ízért
http://www.hetedhethatar.hu/irasok/jeki20040430.htm
- Képszótár
http://www.kepszotar.hu
- Magyar Nyomdász - online nyomdaipari magazin - Szakmai Szótár
www.magyarnyomdasz.hu/cikk/szotar_a.php
- Bartha Júlia: Adatok a török nép etnobotanikai ismeretéhez
Törökországi gyógynövényekrôl és növényi festékanyagokról
http://www.terebess.hu/keletkultinfo/toroketnobotanika.html
- Hammer Ferenc: Labirintus. Fekete-fehér gyûjtemény
http://www.csepeli.com/kotet/csepeli60_hammer_ferenc.pdf
- Honnan ered? (régi színnevek eredete és magyarázata)
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/egyeb/lexikon/kivklub/html/09.htm
- Coloria [finn]
http://coloria.com
- Pourpre [francia]
http://www.pourpre.com
- HTML színek és kódok, böngészôbiztos színek
http://htmlinfo.polyhistor.hu/js13ref/colors.htm
(a kódokhoz kapcsolódó magyar és angol színnevek)
- Browser Safe Colors [angol]
http://www.yeahh.com/webslash/browsersafecolors.html
(142 angol színnevet és kódját tartalmazza)