Nyitóoldal Honlaptérkép Mellékletek E-mail
SZÍNNÉV
A színnév szerepe
Emberi színek
Állatszínnevek
Pigmentnevek
Régi színnevek
Divatszínnevek
Gúnyos színnevek
A színnév szerepe a kommunikációban
 
Egy színárnyalat megnevezése nemcsak vizuális megjelenésétôl, a színt hordozó tárgytól függ, hanem a beszélô szándékától, szakmájától, mûveltségétôl és egyéb ismereteitôl is. A rétegnyelvekben (szakmai -, ifjúsági -, népnyelvben) mindig vannak a többség számára ismeretlen szavak, így színnevek is. A színnévhasználat a nemre is jellemzô: a nôk általában több színnevet használnak, a beszélni tanuló kislányok elôbb tudják megkülönböztetni a színeket - ennek genetikai és evoluciós okai vannak.

A köznyelv színnevei a tárgyak, optikai jelenségek többségére mondható, vagyis általános színnevek.

A színmegnevezés függ a színt hordozó tárgytól: számos színnevet elsôsorban vagy kizárólag élôlényekre (emberre, lóra, állatokra) mondunk.

élôlények színnevei
emberi színek lószínnevek egyéb állatszínnevek

A beszélô szándéka lehet valamit értékesnek vagy értéktelennek feltûntetni: a luxustárgyaknak "értékesebb" színnév dukál, mint a hétköznapiaknak. Az asszociatív színnevek különösen alkalmasak a tárgy "értékének" emelésére (nemes anyagokra való utalás), vagy csökkentésére (gusztustalan anyagokra való utalás). Ez utóbbi színneveket ("színcsúfneveket") inkább a bizalmas társalgásban, humoros vagy sértô szándékkal használjuk.

régi színnevek, divatszínnevek, gúnyos színnevek
régi színnevek divatszínnevek gúnyos színnevek

Ugyanarra a színre különbözô neveket használhatunk, attól függôen, mi a viszonyunk a színt hordozó tárgyhoz. Ha egy tárgy a köznyelvben pl. zöld, kissé választékosabban lehet fûzöld, a festômûvész számára króm-oxidzöld, egy drága autón smaragdzöld, és ha becsmérelni akarjuk a tárgyat, libafoszöldet mondunk.

A színszókincs az idôben is változik. Régi szövegekben és egyes szaknyelvekben olyan színnevekkel is találkozunk, melyeket a hétköznapi beszédben már nem mondunk, ezek lassan kivesznek a nyelvbôl. Ellentétes folyamatként új nevek jelennek meg, az idegen nyelvekbôl való fordítás, a divat, a külföldi termékek színválasztéka, és a spontán szóalkotás révén.

szaknyelvek színnevei
festészet textil kerámia nyomtatás

Egy festômûvész, színtervezô sokkal több színnevet ismer, mint aki nem foglalkozik színekkel. A színt használó mesterségek (festészet, textil, mûvészettörténet, kerámia, építészet, nyomdászat, reklám, divat, autóipar, stb.) sokféle színnevet használnak, melyet e tanulmány megkisérel felderíteni és bemutatni, de ezt a célt aligha érheti el.