Nyitóoldal Honlaptérkép Mellékletek E-mail
SZÍNSZÓTÁR
Színszótár - ABC
Színnevek (950 címszó)
Árnyalatok (80 címszó)
Magyarázatok
A Színszótár részei
ABC
Tartományok
Kapcsolódó szavak
Források
Kapcsolódó szavak
Magyarázatok a Színszótárhoz
 

Színhelyesség
A minták és fotók színhelyessége függ a monitorok színbeállításától (színhômérséklet, gamma, fényerô, kontraszt, színfelbontás, RGB arány), ill. a környezeti fényektôl, ezért nincs rá garancia, hogy minden számítógépen helyesen fog megjelenni !

A Színszótár részei

Színszótár - ABC »
1. Színnevek és névváltozataik, angol fordításuk, a pigmentek olasz, francia és német fordítása is.
2. Árnyalatok és névváltozataik, angol fordításuk


Színszótár - Színtartományok szerint »
Színminták a fô színtartományok szerint: fehér, szürke, fekete, kék, lila, bíbor, vörös-piros, rózsaszín, barna, narancs, sárga, zöld.

Kapcsolódó szavak »
A színnevekhez fûzött magyarázatokban szereplô egyéb fogalmak, színnevekhez kapcsolódó szavak rövid meghatározása.

 

Színszótár-ABC

1. Színnevek

A Színszótár-ABC rovatai:


Színnév:
- Néhány színnév idegennyelvû és magyar változata is használatban van (pl. beige, bézs), ilyenkor mindkét szó szerepel ebben a rovatban.

Színminta:
- A színnév jelentésének megfelelô homogén szín.
- A színminta soha nem "egyetlen" színt, hanem egy kicsiny színtartományt jelent (tehát a kissé sötétebb, világosabb, tisztább, vagy szürkésebb árnyalatok is beleértendôk.)
- Az anyagoknak csak jellegzetes színüket lehet homogén színnel ábrázolni, (pl. aranysárga), de a felületi megjelenést (pl. csillogást, irizálást) nem, ezt csak a mellékelt fotó tudja érzékeltetni.
- Bizonyos színnevekhez, melyek önmagukban is több színt jelentenek (pl. tarka, terepszín, fókabarna), nem tartozik színminta.
- A színjelentés nélküli, -csak a nyelvben létezô-, színnevekhez nem tartozik színminta (pl. hupikék, tulipiros)
- Az átlátszó anyagok, színes folyadékok színét nehéz meghatározni, mert a szín függ az anyag térfogatától, a mögötte lévô háttérszíntôl, az áthatoló fény irányától, és a szemlélô nézôpontjától. A színnév azonban nem egzakt színmérés eredményeként jön létre, és nem követelmény vele szemben, hogy a folyadékról elnevezett szín megfeleljen egy szabványos folyadékszínnek (pl. borvörös, konyakszín, olajsárga).
- A ritka, régies színnevek pontos színjelentését sokszor nehéz meghatározni, késôbbi kutatásaim módosíthatják a mostani színadatokat.

Névváltozat:
- A színnév változatai, melyek ugyanazt a színt jelentik, de a szó összetétele, a színnév utótagja, helyesírása, régi alakja, stb., több változatban is elôfordul a nyelvhasználatban (pl. meggyszín, meggyvörös, meggypiros, meggybordó, meggyszörpszín, stb.). A névváltozatok egy része külön oldalon is szerepel, abc sorrendben. (Névváltozatok)

Színtartomány:
- Az alapszínnevek szerinti tartományok: fekete, szürke, fehér, kék, lila, bíbor, vörös, rózsaszín, barna, narancs, sárga és zöld.
- A színtartomány határa közelébe esô szín besorolása néha vitatható lehet.
- A színnév és a tartomány nem mindig fedik egymást. Ez különösen gyakori pl. a vörös utótagú neveknél, melyek a barna, narancs, bíbor, rózsaszín tartományokba is eshetnek (pl. hematitvörös=barna, míniumvörös=narancs, céklavörös=bíbor)
- Színcsoportneveknél nincs adat, mert több színtartományba tartoznak a színek.

Árnyalat:
A színminta leírása árnyalatnevekkel, pl. hidegvörös, bágyadt zöld, sötétkék, stb. (Az árnyalatnevek listája külön oldalon szerepel.)

Színadatok:
- A színminta adatai:
1.) #hexadecimális (átszámítása RGB-be);
2.) RGB: (red-green-blue), magyarul: vörös-zöld-kék, a számítógép által megjeleníthetô alapadat. Az RGB adat az Adobe Photoshop grafikus program Color Picker funkciójából származik.
3.) H: (hue), magyarul: színezet, az emberi színérzet egyik paramétere. Az adat szintén a Photoshop programból származik. A teljes (0-360o) színkörben értelmezve: ahol a 0o = vörös, 60o = sárga, 120o = zöld, 240o = kék, 280o = lila, stb. A semleges színeknek (fehér-fekete-szürke) nincs színezete.
- A másik két színjellemzô a telítettség (S, saturation) és a világosság (L, lightness) nem szerepel az adatok között, bár ez is leolvasható lenne a Photoshop Color Pickerébôl, de ezt a két paramétert olyan módon szemlélteti a program, amivel nem értek egyet. Ezt egy késôbbi alkalommal szeretném részletezni, akit érdekel, annak e-mailben kifejtem.
- Színadataim a szabványos színrendszerek (Color Order Systems: Munsell, Coloroid, Ostwald, NCS, stb.), és színkatalógusok (RAL, Pantone) adataival nincsenek egyeztetve. Tervezem az ilyen irányú fejlesztést, de egyelôre nem ezt tekintettem a feladatomnak.

Fotó:
A színnévre a lehetô legjellemzôbb tárgy-illusztráció. Ha ilyet nem sikerült találni, akkor valamely tárgy képe az adott színben.

Kapcsolódó színnevek:
Valamely összefüggés alapján az adott színnévhez kapcsolódó más színnevek (pl. azonos anyagból, hasonló eljárással készült, hasonló összefüggésben használt név, hasonló növényfaj, stb.)

Színnévtípus:
A színnévtípusok c. fejezetben leírt kategóriák szerint lehet: alapszínnév, egytagú, összetett színnév (asszociatív, személynévbôl képzett, földrajzi, kémiai eredetû) színcsoportnév, színnév elôtag.

Funkció:
A színnév szerepe a kommunikációban c. fejezetben leírt kategóriák szerint. Leggyakoribb az általános színnév (ált.), ez bármely tárgyra vonatkozhat. További funkciók: emberi színnév (bôr-, haj-, szemszín), lószínnév, állatszínnév, pigmentnév, textilfesték, kerámiai anyag, építészeti, öltözet-, divatszínnév, régi színnév, népnyelvi, gúnyos, humoros, durva, esetleg egyéb.

Gyakoriság:
Ötfokú skálán értelmezve:
nagyon gyakori: o o o o o
nagyon ritka: o - - - -

- A festékneveknél megkülönböztetem a szaknyelvi és a köznyelvi gyakoriságot, mert ezek rendszerint nem azonosak.
- A gyakoriság értékei hozzávetôlegesek, ill. becslésen alapulnak, nem végeztem ilyen irányú méréseket. Legfôbb támpontom a Google keresô találatai voltak.

Megjegyzés:
Egyéb kapcsolódó adat, magyarázat, megjegyzés, érdekesség, a szó etimológiája, a szín és színnév "története", kultúrtörténeti vonatkozások, stb.

Link:
Hivatkozások a SZÍNNÉV-SZÍNSZÓTÁR weboldal más részeire, vagy külsô webcímekre, ahol további információkat találhat az érdeklôdô.

Languages:
- A színnév angol fordítása (mely szótárak és internetes források felhasználásával készült), tájékoztató jelleggel !
- A festékneveket az angol [en] mellett olasz [it], francia [fr] és német [de] nyelven is közlöm. A nemzetközi szakirodalomban, ahonnan az adatok származnak, legtöbbször ezen a négy nyelven adják meg a festékneveket.

Színnevek »


Színszótár-ABC, Színnévváltozatok:

Ha a 950 színnév között nincs egy keresett szó, érdemes megnézni a névváltozatok között is, ahol kb. 400 címszó szerepel. Itt csak felsorolás van, definició nélkül.

Színnévváltozatok »


Színszótár-ABC, Idegennyelvû szavak listája:

- A magyar színnevek angol fordításai, melyek átfedésben lehetnek az angol nyelv színneveivel, de nem feltétlenül azonosak ezekkel. A két nyelv színszókincse nem azonos! A fordítás nyomtatott és online szótárak, és egyéb internetes források felhasználásával készült.

- A festékneveket az angol [en] mellett olasz [it], francia [fr] és német [de] nyelven is közlöm, az illetô nyelv szavainak abc sorrendjében. A nemzetközi szakirodalomban, ahonnan az adatok származnak, legtöbbször ezen a négy nyelven adják meg a festékneveket.

Színnevek angolul »
Festéknevek olaszul »
Festéknevek franciául »
Festéknevek németül »

 

2. Árnyalatnevek

Színszótár-ABC, Árnyalatok:

A színnevekhez kapcsolható melléknevek, melyek az eredeti jelentést módosítják. A 80 címszó jelentését hasonló elvek szerint mutatom be, mint a Színneveknél.

Rovatok:
Árnyalatnév
Névváltozat
Fotó
Kapcsolódó nevek
Funkció
Gyakoriság
Megjegyzés
Link
Languages (csak angol)

Árnyalatnevek »


Színszótár-ABC, Árnyalat névváltozatok:

Ha a 80 árnyalatnév között nincs egy keresett szó, érdemes megnézni a névváltozatok között is, ahol kb. 50 címszó szerepel. Itt csak felsorolás van, definició nélkül.
Árnyalat névváltozatok »


Színszótár-ABC, Árnyalatnevek angol fordítása:

- A magyar árnyalatnevek angolra fordítva, melyek átfedésben lehetnek az angol nyelv árnyalatneveivel, de nem azonosak ezekkel. A fordítás nyomtatott és online szótárak, és egyéb internetes források felhasználásával készült.

Árnyalatnevek angolul »

 

Színszótár-Színtartományok

A 12 színtartomány: fehér, szürke, fekete, kék, lila, bíbor, vörös/piros, rózsaszín, barna, narancs, sárga, zöld.

- Ebben a szótárban színek szerint -képek és színminták áttekintésével- lehet keresni. A 40 mintánál kevesebb színt tartalmazó tartományok (fekete, rózsaszín, lila, bíbor) egy-egy oldalon szerepelnek, a többi színnél pedig árnyalatok szerinti megoszlásban, több oldalon. Az árnyalatok a telített-tört, világos-sötét, hideg-meleg dimenziók szerint csoportosulnak.

- A színadatok közül itt csak a hexadecimális szerepel.

- Névlista. Minden tartományhoz mellékelem a hozzá tartozó színneveket. A lista tartalmazza mindazokat a szavakat, melyek lexikai jelentésük, vagy vizuális jelentésük alapján oda sorolhatók. Pl.: A Vörös-Piros tartományban szerepelnek a skarlát, cinóber szavak (vizuális jelentésük okán), és a hematitvörös, céklavörös szavak (lexikai jelentésük okán), habár ez utóbbiak a barna ill. a bíbor tartományba tartoznak.

Színszótár - Színtartományok »

 

Kapcsolódó szavak

A színnevekhez fûzött magyarázatokban szereplô egyéb fogalmak, színnevekhez kapcsolódó szavak rövid meghatározása.

Kapcsolódó szavak »

 

Források, munkamódszer

A színneveket 2004 óta gyûjtöm, de színekkel sokkal régebb óta foglalkozom. Forrásaim: nyomtatott és online szövegek, mûvészeti technikákról szóló szakkönyvek, termékkatalógusok, nagyon ritkán az élôbeszédben spontán elhangzó színjelölô szavak. Olyan szó nincs köztük, amit magam találtam ki! Idegen nyelvekbôl színnevet nem fordítok, csak magyar nyelvû szövegekbôl gyûjtök. A színmintákat rendszerint idegennyelvû források képeibôl tudom azonosítani. (F.M.)