Magyarázatok - árnyalatnevek

A minták és fotók színhelyessége erôsen függ a monitor színbeállításától (színhômérséklet, gamma, fényerô, kontraszt, színfelbontás), ill. a környezeti fényektôl, ezért nincs rá garancia, hogy valamennyi számítógépen helyesen fognak megjelenni !
« vissza a teljes (keretes) menürendszerbe
 
Részletesebb magyarázatok
 
Árnyalatnév: árnyalat
Névváltozat: Az árnyalatnév változatai: pl. halovány, halavány
Fotó: Az árnyalatra jellemzô tárgy-illusztráció.
Kapcsolódó nevek: Valamely összefüggés alapján az árnyalathoz kapcsolódó más árnyalatnevek, pl.: világos, fehéres
Funkció: Az árnyalatnév szerepe a kommunikációban. Leggyakoribb az általános (ált.), ez bármely tárgy jelzôje lehet. További funkciók: anyag- és felületjelzô, mûvészeti technikákhoz kapcsolódó, gúnyos.
Gyakoriság:

Ötfokú skálán értelmezve:
nagyon gyakori: o o o o o
nagyon ritka:      o - - - -

Megjegyzés: Egyéb kapcsolódó adat, magyarázat, megjegyzés, érdekesség.
Link: További információk, mely lehet a SZÍNNÉV-SZÍNSZÓTÁR weboldal más részein, vagy külsô webcímeken.
Languages: Az árnyalatnév angol fordítása, tájékoztató jelleggel.