Nyitóoldal Honlaptérkép Mellékletek E-mail
SZÍNNÉV
A színnév szerepe
Emberi színek
Állatszínnevek
Pigmentnevek
Régi színnevek
Divatszínnevek
Gúnyos színnevek
Tovább a
Színszótár ABC
fejezethez »
Gúnyos színnevek
 
A színnevek e csoportja alig alkalmas a színmeghatározásra, csak a bizalmas társalgásban, a humor kedvéért mondjuk, vagy gúnyos, sértô, becsmérlô szándékkal használjuk ("színcsúfnevek"). Szerepük és hatásuk éppen ellentétes mint a divatszínneveké, itt a tárgy értéktelenségét hangsúlyozzuk, és sokszor nincs is valódi (vizuális) színjelentésük.

gúnyos színnevek
bilikék kolerasárga gilisztaszín zombizöld


Érdekes, hogy a kékhez és vöröshöz inkább csak humoros elôtag csatlakozik: bilikék, fazékék, hupikék, viagrakék ill. bikavadító vörös, jajvörös, tulipiros, ez utóbbi két színnévnél nem szokott felcserélôdni a piros és vörös!

A hupi-, humoros hangzású elôtag a "megver" jelentésû, ma már nem használt "hupál", "hupogat" igébôl származik. Akit jól megvernek, azt kék-lila foltok borítják.) Leggyakoribb a hupikék, (nincs színjelentése), és bármely más színes színnel is mondjuk: hupilila, hupisárga, de *hupiszürke nincs.

A "tuli" elôtag a (szláv eredetû) "túr", ma már nem használt szóból származik, melynek jelentése: fekély, seb. A tulipiros a verés okozta sebek pirosa. (Ugyanez a magyarázata a "közös lónak túros a háta" közmondásnak is, vagyis nem túrós, hanem sebes.)
Van még egy színnév a veréssel összefüggésben: a jajvörös. "Szabtak neki hupikék nadrágot jajveres posztóból", - vagyis jól megverték. A jajvöröset újabban a bántóan éles, rikító színre mindják.

A rózsaszínhez humoros és giccses névasszociációk tartoznak: bugyirózsaszín, pacsuli(rózsa)szín, pelenkarózsaszín, vattacukorrózsaszín, puncsszín.

Megfigyelhetô, hogy a "hupi", "tuli", "jaj" és "bugyi" elôtagok újabban nemcsak az eredeti kék, vörös ill. rózsaszín nevekhez kapcsolódnak, hanem bármilyen színes színhez is: hupilila, tulisárga, jajzöld, bugyikék, stb., de semleges színhez még nem láttam (pl. hupiszürke, jajfehér nincs). Ezek az elôtagok olyanok, mintha árnyalatjelzôk lennének, a szín kicsúfolására alkalmasak. Úgy tûnik, a semleges színek gúnyolására nem érzünk késztetést.

Néhány színcsoportnév a rikító, vagy kissé émelyítô színekre vonatkozik: papagájszínek, cukorka- és nyalókaszínek, mûanyagszínek

A kevéssé "szimpatikus" állatokra utaló asszociatív színnév a színes tárggyal szembeni idegenkedésünket fejezi ki: patkányszürke, görényszín, gekkózöld, kaméleonzöld, varangyzöld, kígyósárga, gilisztaszín, hernyózöld, lárvafehér.

Az európai színszimbolikában a zöldhöz, és különösen a sárgához számos negatív tulajdonság tapad: így nem meglepô, hogy a legtöbb vulgáris (durva, becsmérlô) színnév ezekhez kapcsolódik: hányászöld, kígyózöld, libafoszöld, penészzöld, varangyzöld, hernyózöld, epezöld, takonyzöld, zombizöld, ill. gennysárga, kígyósárga, pisisárga, húgysárga, kolerasárga, maláriasárga.

A semleges színeket a Pocsolyaszín, lárvafehér képviseli, a barnát a kakabarna, szarszínû.

A módosító jelzôk közül pejoratív: rikító, harsány, harsogó, piszkos, döglött.

 
Irodalom, link
 
 
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/egyeb/lexikon/kivklub/html/09.htm