Nyitóoldal Honlaptérkép Mellékletek E-mail
SZÍNNÉV
Színnévtípusok
Alapszínnevek
Egytagú színnevek
Módosító jelzôk
Összetett színnevek
Asszociatív színnevek
Földrajzi nevek
Személynevek
Kémiai nevek
Színcsoportnevek
Összetett színnevek
 
Színneveink nagy többsége szóösszetétel, melynek utótagja legtöbbször alapszínnév, ritkábban más egytagú színjelölô szó. Az elôtag fônév, mely lehet természeti tárgy neve, földrajzi fogalom, személy, kémiai anyag, néha egyéb szó is.

A természeti tárgyak a hétköznapi, köznyelvi színnevek képzésére szolgálnak, olymódon, hogy asszociáljuk (összekapcsoljuk, hasonlítjuk) a jellegzetes színû tárgy nevét és az alapszínnevet (pl. égkék, koromfekete, téglavörös).
A földrajzi, személy- és tulajdonnévi, és kémiai eredetre utaló nevek inkább a szaknyelvek (mûvészeti technika, ipar), és a marketing színszókincsét jellemzik (pl. Van Dyck-barna, kobaltkék, Himalája-fehér, stb.)
összetett színnevek
asszociatív földrajzi személy kémiai