Magyarázatok - színnevek

A minták és fotók színhelyessége erôsen függ a monitor színbeállításától (színhômérséklet, gamma, fényerô, kontraszt, színfelbontás), ill. a környezeti fényektôl, ezért nincs rá garancia, hogy valamennyi számítógépen helyesen fognak megjelenni !
« vissza a teljes (keretes) menürendszerbe
 
Részletesebb magyarázatok
 
Színnév: SZÍNNÉV
Színminta:
- A színnévnek megfelelô homogén szín.
- Az anyagoknak és felületeknek csak jellegzetes színüket lehet homogén színnel ábrázolni, (pl. aranysárga), de a felületi megjelenést nem, ezt csak a fotómelléklet tudja érzékeltetni.
- Bizonyos színnevekhez, melyek önmagukban is több színt tartalmaznak (pl. tarka, terepszín, fókabarna), nem tartozik homogén színminta.
- A színminta soha nem egyetlen színt, hanem egy kicsiny színtartományt jelöl (tehát a kissé sötétebb, világosabb, tisztább, szürkésebb árnyalatok is beleértendôk.)
Névváltozat: A színnév változatai: pl. meggyszín, meggyvörös, meggypiros, meggyszörpszín, stb.
Színtartomány: Az alapszínnevek szerinti tartományok: fekete, szürke, fehér, kék, lila, bíbor, vörös, rózsaszín, barna, narancs, sárga és zöld. (Színcsoportneveknél több színtartományba tartoznak a színek.)
Árnyalat: A szín leírása árnyalatnevekkel, pl. hidegvörös, bágyadt zöld, sötétkék, stb.
Színadatok: A színminta adatai:
1.) #hexadecimális (átszámítása RGB-be);
2.) RGB: (red-green-blue), magyarul: vörös-zöld-kék, a számítógép által megjeleníthetô alapadat;
3.) H: (hue), magyarul: színezet, az emberi színérzet paraméterei. A teljes (0-360o) színkörben értelmezve: ahol a 0o = vörös, 60o = sárga, 120o = zöld, 240o = kék, 280o = lila, stb. A semleges színeknek (fehér-fekete-szürke) nincs színezete.
Fotó: A színnévre a lehetô legjellemzôbb tárgy-illusztráció. Ha ilyet nem sikerült találni, akkor valamely tárgy képe az adott színben
Kapcsolódó színnevek: Valamely összefüggés alapján az adott színnévhez kapcsolódó más színnevek (pl. azonos anyagból, hasonló eljárással készült, hasonló összefüggésben használt név, stb.)
Színnévtípus:
A színnév összetétele, mely lehet: alapszínnév, egytagú, összetett színnév (asszociatív, személynévbôl képzett, földrajzi, kémiai eredetû) színcsoportnév, színnév elôtag.
Funkció: A színnév szerepe a kommunikációban. Leggyakoribb az általános színnév (ált.), ez bármely tárgyra vonatkozhat. További funkciók: emberi színnév (bôr-, haj-, szemszín), lószínnév, állatszínnév, pigmentnév, textil, kerámia, öltözet, divatszínnév, régi színnév, népnyelvi, gúnyos, humoros, durva és egyéb.
Gyakoriság:

Ötfokú skálán értelmezve:
nagyon gyakori: o o o o o
nagyon ritka: o - - - -
A festékneveknél megkülönböztetem a szaknyelvi és a köznyelvi gyakoriságot.

Megjegyzés: Egyéb adat, magyarázat, megjegyzés, érdekesség.
Link: További információ, mely lehet a SZÍNNÉV-SZÍNSZÓTÁR weboldal más részein, vagy külsô webcímeken.
Languages: A színnév angol fordítása, tájékoztató jelleggel. A festékneveket az angol [en] mellett olasz [it], francia [fr] és német [de] nyelven is közlöm. A nemzetközi szakirodalomban általában ezen a négy nyelven adják meg a festékneveket.